9 Temmuz 2012 Pazartesi

Aile ve Özgürlük


Çarşamba Akşamı Buluşmaları, 4 Temmuz 2012
Konu: Aile içerisindeki "birey" ve "bireysel özgürlük" kavramı. 
Soru: Sizce; ne olursa aile içerisinde özgürlükten söz edilebilir?
Katılımcılar: Ahmet, İbrahim, Kemal, Merve, Nilgün, Nuriye, Yıldız

Aile: Toplumun en küçük birimi olarak kabul edilir. Bu kavramdan; bir evde oturan anne ve baba ile , varsa onların evlenmemiş çocukları anlaşılır. Daha çok sayıda akrabadan oluşan birimi, hatta bir soyu ya da sülaleyi tanımlamak için de "aile" sözcüğü kullanılır. 


* Bizlerin bu konuyu tartışırken ele almayı uygun gördüğü aile kavramı ise "aynı çatı altında yaşayan ve aralarında kan bağı bulunan kişiler"in oluşturduğu topluluktur.

Özgürlük: Herhangi bir kısıtlamaya, zorlamaya bağlı olmaksızın düşünme ve davranma, herhangi bir şarta bağlı olmama durumu, serbesti. Her türlü dış etkiden bağımsız olarak insanın kendi iradesine, kendi düşüncesine dayanarak karar vermesi durumu, hürriyet.

Psikorehberi: Günümüz medeniyet anlayışının ulaştığı noktada bireylerin temel hak ve özgürlükleri vardır. Bireyin bir toplum birimi olan aile içerisinde birtakım özgürlüklere sahip olması gerektiğini söyleyebiliriz. Bunları;
  • Şimdi ve burada olanı duyma ve görme (algılama) özgürlüğü
  • Kendi düşündüğünü olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü
  • Kendi duygularını olduğu gibi ifade edebilme özgürlüğü
  • Kendi arzularına göre bir şeyi isteme ya da reddetme özgürlüğü
  • Olmak istediği yönde gelişerek kendi özünü gerçekleştirme özgürlüğü
şeklinde sıralayabiliriz.

Sonuç olarak;

Ahmet: Aile içerisinde bireyin "ben olması" desteklenmeli. Ortak değerler demeti olmalı ancak bu değerler değişime açık olmalı.
İbrahim: Temel değerleri bağlılık ve sevgi olan ailelerdeki bireyler özgürdür.
Kemal: Özgürlük ve sorumluluk birbirinden ayrılmaz bir bütündür ve bu iki kavram birbirini dengeleyecektir.
Merve: Eğer koşulsuz bir sevgi ortamı var ise, aile içerisinde "benlik" ve "bireysel özgürlük" gerçekleşebilir.
Nilgün: Aile içi kurallar ve değerler birbirine karıştırılmamalı. Aile içi değerler yerine oturmuş ise kurallara gerek kalmaz ve bireyler kendini özgür ve ait hissederler.
Nuriye: Aile içinde "ben"leri (kişisel bütünlük) tamamlamadan "biz"i oluşturamayız. Aile içinde bireylerin özgürlüğü yok ise "biz"den söz edemeyiz.
Yıldız: Aile ve özgürlükten söz edebilmek için önce "ben" olabilmek gerekir.

Aile içerisindeki bireylerin gerçekten özgürlüğünden söz edilebilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.

** Ayrıca istiyoruz ki, ele alınmasını istediğiniz konu başlıklarını bu platformda birlikte tartışalım. Lütfen yorumlarınızda bu konuları da belirtin.

1 yorum:

  1. Huzur ve mutluluk konularını tartışmaya açalım derim..

    YanıtlaSil