27 Eylül 2012 Perşembe

26 Eylül 2012 Çarşamba Akşamı Buluşmaları Sorun Çözme Kültürü 3
26 Eylül 2012 Çarşamba Akşamı Buluşmaları

Katılımcılar:

Adnan KANDEMİROĞLU
Ahmet TUNA
Asuman AKGÜN
Bilkay MEZGİTÇİ
İbrahim BÜYÜKGÜMÜŞ
Merve GÖNENÇ
Murat UZUNESER
Yıldız TUNA
Zafer AKGÜN

SORUN ÇÖZME KÜLTÜRÜ / 3

Toplumda Yerleşik Kalıplar:Her Doğru Her Yerde Söylenmez


·        Doğru nedir?
·        Doğrular nerede söylenir?
·        Doğru gerçek midir?
·        Doğrular filtrelenmeli mi?
·        Doğru söyleyenler dokuz köyden kovulur mu?
·        Doğru söylemenin sonuçları nelerdir?
·        Doğruyu söylenen yer mi zaman mı önemlidir?
·        Bu yalancılık olmuyor mu?
·        Doğrular ne zaman söylenmelidir?
·        Doğrular yerine göre değişir mi?
·        Tersini yapan toplumların gelişmişlik düzeyleri daha mı yüksektir?
·        Yalan ne zaman doğrudur?
·        En büyük erdem dürüstlük değil mi?
·        Hiçbir şey söylememek yalan mıdır?
·        Yalancının mumu yatsıya kadar mı yanar?
·        Her doğru her zaman ortaya çıkar mı?
·        Doğruculuğu yüzünden zarar görmüş insanlar doğruculuğu bırakmalı mı?
·        Doğru tek midir?
·        Doğru toplumdan topluma değişir mi?
·        Asla doğru söylenememesi gereken yer var mı?

      
1.     Doğru gerçek midir?
2.     Doğrular filtrelenmeli midir?
3.     Doğrular yerine göre değişir mi?
4.     En büyük erdem dürüstlük değil mi?
5.     Doğru toplumdan topluma değişir mi?Sonuç olarak;


Yıldız Tuna: Her doğru her yerde söylenmez ama her gerçek her yerde söylenmeli.
İbrahim Büyükgümüş: Doğrular olabildiği kadar her yerde söylenmelidir.
Adnan Kandemiroğlu: Her doğru her yerde söylenmezse bu bir pembe yalandır.
Murat Uzuneser: Doğrularımızın gerçek olmayabileceğini bilmeliyiz ve doğrularımızı filtrelemeliyiz.
Ahmet Tuna: Dürüstlük varılması gereken bir erdemse veya sahip çıkılması gereken bir erdemse her doğruyu her yerde söylemeye çalışmak gerekir.
Asuman Akgün: En büyük erdem dürüstlüktür.
Zafer Akgün: Doğru bildiklerimiz aslında gerçek midir?
Bilkay Mezgitçi: Vicdanen rahat uyumak istiyorum sözlerimde doğruyu tercih ediyorum hem de her yerde.
Merve Gönenç: İnsanlara gerçeklik olduğu gibi verilmeli ve kendi doğrularını oluşturmalarına olanak sağlanmalı, doğru olduğuna inandıklarımız yüzünden gerçekliği saptırıp bu davranışın sonuçlarının meşrulaşmasına zemin hazırlamamalıyız.

12 Eylül 2012 Çarşamba Akşamı Buluşmaları Sorun Çözme Kültürü 212 Eylül 2012 Çarşamba Akşamı Buluşmaları
Katılımcılar:

Adnan KANDEMİROĞLU
Ahmet TUNA
Asuman AKGÜN
İbrahim BÜYÜKGÜMÜŞ
Kemal ŞAHİN
Merve GÖNENÇ
Nilgün MERİÇ
Nuriye ÖZKANOĞLU
Semra ŞAHİN
Yıldız TUNA
Zafer AKGÜN

SORUN ÇÖZME KÜLTÜRÜ / 2
Toplumda Yerleşik Kalıplar:


 1. Her şey olacağına varır.
 2. Dışarıda üretilmiş fikirler bizim yapımıza uymaz 
 3. Her doğru her yerde söylenmez
 4. Eğitim şart.

KALIP CÜMLE: DIŞARIDA ÜRETİLMİŞ FİKİRLER BİZİM YAPIMIZA UYMAZ.

 • Bizi kısıtlar mı?
 • Bize zenginlik mi katar?
 • Bizi düşündürür mü?
 • Neden uymaz?
 • Kötü olan yanı nedir?
 • Fikirler her koşulda geçerli midir?
 • Ne zaman ve hangi koşullarda değiştirilmelidir?
 • Fikirleri hayatımıza soktuğumuzda ne gibi olumlu veya olumsuz sonuçları olabilir?
 • Dışarısı neresi?
 • Küreselleşmeye engel mi?
 • Kullandığımız fikirler bizim icadımız mı?
 • Genellemeler yararlı mıdır?
 • Dışarısı her zaman olumsuz mudur?
 • Bu fikirleri seviyor muyuz?
 • Biz dışında doğru olan yok mu?
 • Üretilmiş fikirler nelerdir?
 • Amerika hep yeniden mi keşfedilmelidir?
 • Uymaması bize nasıl yarar sağlar?
 • Yapımızı onlara uydurabilir miyiz?
 • Zor olan farklıyı mı kabul etmek?
 • Bu fikirler farklı mıdır?
 • Fikirleri işimize geldiği gibi mi kullanıyoruz?
 • Üretmeden hazır mı almalıyız?
 • Olaya duygusal mı bakıyoruz?
___________________________________________________________

1.       Neden uymaz?
2.       Biz dışında doğru olan yok mu?
3.       Amerika hep yenden mi keşfedilmeli?
4.       Zor olan farklıyı mı kabul etmek?


Sonuç olarak;

Kemal Şahin: Genellemeler yanlıştır, bu da dahil.
Yıldız Tuna: Dışarıda üretilmiş fikirler bizim yanlış düşünebileceğimizi ve daha az emek sarf ederek farklı fikirleri kabul etmemizin yolunu açar.
Ahmet Tuna: Televizyonun ve özellikle internetin bu kadar yaygın olduğu bir dünyada yapılar git gide birbirine benzediğinden fikirlerin uymaması söz konusu muhtemelen olmayacaktır.
Asuman Akgün: Farklı fikirler bizim bazı yanlışları düzeltmemizi ve bazı değişiklikleri kabul etmemizi sağlar.
Adnan Kandemiroğlu: Dışarıda üretilmiş fikirler bizim ön yargımızı ortadan kaldırır.
İbrahim Büyükgümüş: Seçme şansımızın olduğu her koşulda üretilmiş fikirlere açık olmak gerekir.
Zafer Akgün: Dünyaya bakış açımız değişebilir.
Nuriye Özkanoğlu: Dışarıdan gelen fikir yeni bir ufuk mu açıyor yoksa hiç bir değer taşımıyor mu? Mesele aradaki farkın bizi zorlaması mı, gerçekten çözüm olması mı?

5 Eylül 2012 Çarşamba Akşamı Buluşmaları Sorun Çözme Kültürü 1


Herkese Merhaba;

Çarşamba Akşamı Buluşmaları yeni bir format ile devam ediyor. Sayın Tınaz Titiz'in "Ezber Kalıplarını Sorgula" başlığında değindiği "Yaygın ve Yerleşik Kalıpların Sorgulanması Projesi" çerçevesinde devam ettiğimiz buluşmalarımızda, topluma yerleşmiş ve herkesin kabul ettiği yargıların sorgulamasını yapıyoruz. 

Toplumumuzdaki "sorgulamama" geleneğinin dışına çıkıp bu eksikliği ortadan kaldırmaya yönelik bir adım niteliğinde olan bu çalışma ile bireyden başlayarak topluma yeni bakış açıları kazandırmak amaçlanıyor. 

Sizlerde  bu projeye "yargılarınız ve sorgularınız" ile katılabilirsiniz. 


Konuyla ilgili ilk çalışmamızda bizler oluşturulmuş grup başlıklarından biri olan "Sorun Çözme Kültürü" başlığını seçtik. Bu başlıkla ilgili yerleşik olduğuna inandığımız kalıpları belirleyip bu kalıplara "neler sorulabilirdi?" ve eğer bu sorular sorulsaydı "hangi bakış açılarının ortaya çıkması tetiklenebilirdi?" sorularına cevaplar aradık. Her zaman olduğu gibi son olarak kendi cümlelerimizi de eklemeyi uygun bulduk fakat bu sonuç şekli, bu çalışmanın çerçevesi dışında tutulması gereken, Çarşamba Akşamı Buluşmaları formatıyla ilgilidir.

Kırmızı ile işaretlenmiş olanlar üretilen yargıların ve sorulan soruların arasında en çok oyu alanı belirtmektedir. Konumuzla ilgili yorumlarınızı bekliyoruz.


5 Eylül 2012 Çarşamba Akşamı Buluşmaları
Katılımcılar:

Adnan KANDEMİROĞLU
Ahmet MERİÇ
Ahmet TUNA
Asuman AKGÜN
İbrahim BÜYÜKGÜMÜŞ
Merve GÖNENÇ
Nilay MERİÇOĞLU
Nilgün MERİÇ
Nuriye ÖZKANOĞLU
Yıldız TUNA
Zafer AKGÜN

SORUN ÇÖZME KÜLTÜRÜ
Toplumda Yerleşik Kalıplar:


 1. Eski köye yeni adet mi getireceksin?
 2. Her şey olacağına varır.
 3. Ayağını yorganına göre uzat
 4. Sorun yumağını yavaş yavaş çözmek gerek
 5. Eski tas eski hamam
 6. Her çeşmeden su iç, devlet çeşmesinden su içme
 7. En kötü kararlar kararsızlıktan iyidir
 8. Mevcut bilgim çözüme yetmez
 9. Kendine hayrı yok ahkâm kesiyor
 10. Amerika’yı yeniden keşfetmeye lüzum yok
 11. Ortak akıl
 12. Eğitim şart
 13. Biz Türküz
 14. O sarı öküzü vermeyecektik
 15. Su küçüğün söz büyüğün
 16. Fikir güzel ama zamanı değil
 17. Her doğru her yerde söylenmez
 18. Memleketin ana sorunu eğitimdir
 19. Dışarıda üretilmiş fikirler bizim yapımıza uymaz
 20. İçinde bulunduğumuz coğrafyada çağdaş çözümler üretmek mümkün değildir.
 21. Benim memurum işini bilir

KALIP CÜMLE: HERŞEY OLACAĞINA VARIR.

HERŞEY OLACAĞINA VARIR;

 • Olacak ne?
 • Kaderci miyiz?
 • Biz ne işe yararız?
 • Niye çabalıyoruz?
 • Biz müdahale edersek olacak değişir mi?
 • Her şey olacağına varmaz.
 • Her şeyin çözümü var mı?
 •  Her şeyin tek bir çözümümü var?
 • Her şeyi tek başına mı çözmek zorundayız?
 • Çözüm yeterince istiyor muyuz?
 • Vazgeçmek mi?Olacak ne sorusu sorulduğunda; çözüme doğru devam etmenin bir yolu açılmış olur.
Biz müdahale edersek olacak değişir mi sorusu sorulduğunda; kişi işlevini tanımlamış olacak ve böylece çözümün bir parçası olmuş olacak.
Çözüm yeterince istiyor muyuz sorusuyla, her şey olacağına varır diyerek konuyu kenara atıp sorun çözmede kıt bir toplum haline geliyoruz.

Sonuç Olarak;

Yıldız Tuna: Her şey olacağına varmaz, olacağa müdahale edersek çözüme ulaşırız.
Nilgün Meriç: Olacak olan zaten bizim çabamızdır.
Asuman Akgün: Olacağın olmasına biz karar veririz.
Nuriye Özkanoğlu: Çözüm için yeterince mücadele edersek zaten olacak olan bizim istediğimiz yere varır.
Ahmet Tuna: Her şey olacağına varır ifadesi, sorunun çözümünü engellemez sadece bir anlık yenilenme sağlar.
Adnan Kandemiroğlu: Toplumsal bir sorundur o yüzden her şey olacağına varır, o yüzden çözülmez.
Zafer Akgün: Müdahaleler negatife dönüşebilir.
İbrahim Büyükgümüş: Her şey olacağına varır cümlesi duyulduğunda durup, en az iki defa düşünmeli.
Ahmet Meriç: Her şey olacağına varır, bizim müdahalemiz sadece olacak olanın olmasını sağlar.